Nowy Plac Unii Lubelskiej

img img img img img img

Nowy Plac Unii Lubelskiej

Miejsce realizacji: 
Warszawa

Na przełomie od Grudnia 2012r. do Sierpnia 2013r. na obiekcie Nowy Plac Unii Lubelskiej w Warszawie realizowaliśmy zlecenie, które polegało na montażu 4600 metrów szynoprzewodów z zakresu mocy od 125A do 2500A firmy ZUCCHINI. Podczas wykonywania prac nawiązaliśmy współpracę z firmą TRANZ – TEL Sp. z o.o., która obdarzyła nas zaufaniem czego efektem było powierzenie nam zadania polegającego na robotach montażowych instalacji AKPiA oraz BMS. Po dzień dzisiejszy łączą nas bliskie i partnerskie relacje. Dodatkowo w tym czasie wykonaliśmy instalacje elektrycznego podgrzewania wjazdów na parking i wejść do budynku. Wykonanie tych zleceń nauczyło nas pracy w ciężkich warunkach, radzenia sobie ze stresem w sytuacjach krytycznych. Pokazało nam, że kreatywność, zaangażowanie oraz praca zespołowa to umiejętności niezbędne w dążeniu do budowania silnych relacji z partnerami.