Filharmonia Śląska

Filharmonia Śląska

Miejsce realizacji: 
Katowice

Prace pomocnicze w wykonaniu instalacji CCTV, DSO, SAP.